Dušan Brehuv - UČ-DESTA


Naši zákaznici

KIA, Peugeot, KRPZ

a mhohé ďalšie firmy po celom Slovensku.Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

Rozsah 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 • Detail
 • Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

  Rozsah 06.1 Výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov

 • Detail
 • Osvedčenie na činnosť autorizovaný bezpečnostný technik • Detail

 • Osvedčenie o odbornej sposobilosti na výkon technika požiarnej ochrany • Detail
 • Oprávnenie na vykonávanie poradenstva v oblasti ochrany práce • Detail
 • Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce

  Rozsah : Obsluha motorových vozíkov

 • Detail
 • Osvedčenie : Lektorské vydelávanie pracovníkov špeciálnych profesií • Detail
 • Osvedčenie : Kurz lektorov pre vykonávanie školenia z vzhláškz SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. • Detail
 • Osvedčenie : Kurz inštruktorov obslúh motorových vozíkov. • Detail
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa paragrafu 11 zákona č.314/2001 Z o ochrane pred požiarmi. • Detail