Dušan Brehuv - UČ-DESTA


Ako nás nájdete

Kontakt

Dušan Brehuv-UC-DESTA

Firemný telefón: +421 911 499 599
Firemný e-mail: ucdestabrehuv@centrum.sk
Adresa : Kochanovce 32, 08646 Hankovce
ICO : 43131034, DIC : 1024616648
Ucet : SS, a.s. Bardejov 0451913149/0900
GPS : 49.189831,21.38766