Dušan Brehuv - UČ-DESTA


  • Školenia v kľudnom prostedi nášho školiaceho strediska

  • Školenia kdekoľvek v rámci Slovenska

  • Požiarný technik poradí ako sa vyhnúť požiaru.

  • Po dôkladnej príprave prevedieme požadované testy

  • Na všetky nami poskytované školenia máme odpovedajúce certifikáty


Školenia vodičov vysokozdvižných vozíkov

Vyškolením v našom stredisku dostanete možnosť riadiť tieto vozidla v rámci celej EU. Vaše šance na dobre platené zamestnanie

Detaily

Školenia protipožiarnej ochrany

Vyškolime vaších zamestnancov podĺa zákonných požiadaviek. Vypracujeme plány únikovzch ciest a ďalšiu potrebnú dokumentáciu

Detaily

Školenia bezpečnosti práce pre zamestnancov

Vyškolime vaších zamestnancov podĺa zákonných požiadaviek a overíme ich vedomostí podľa požiadaviek BOZP

Detaily


Novinky z našho strediska

Spolupráca

S vedúcimi zamestnancami objednávateľa ( pri vypracúvaní dokumentov, návrhov na riešenie, kontrolách, lehotách kontrol, a iné... )

S komisiou BOZP, zástupcami zamestnancov pre BOZP, závodnou zdravotnou službou,

So štátnym odborným dozorom nad bezpečnosťou práce ( NIP), orgánmi na ochranu zdravia a pod