Dušan Brehuv - UČ-DESTA


  • Školenia v kľudnom prostedi nášho školiaceho strediska

  • Školenia kdekoľvek v rámci Slovenska

  • Praktické školenia na vysokozdvižnom vozíku

  • Po dôkladnej príprave prevedieme požadované testy

  • Na všetky nami poskytované školenia máme odpovedajúce certifikáty

História

Mame viac ako 10 ročné skusenosti z školeniami BOZP, protipožiarnej ochrany a vodičov vysokozdvižných vozíkov.

Vieme sa prispôsobiť počiadavkam zákaznikov a školenia možu prebiehať nielan v našich priestoroch ale aj kdekoľvek na Slovensku kde je k tomu pripravené odpovedajúce vybavenie.